Tìm Trăng
Mấy độ tìm trăng đâu chẳng thấy
Một phen tỉnh giấc vén màn mây
Khắp chốn sông hồ soi bóng Nguyệt
Núi non ngàn dặm chỉ bàn tay
Bản tánh đến đi thường bất động
Vọng trần xuôi ngược khắp đông tây
Phủi hết bụi mờ nhìn rõ mặt
Trăng đầy muôn thuở vẫn ngay đây.
Vô Trí – Tâm Hoà cảm tác ngày rằm Trung Thu.
(15.8.2021) Hoà Phúc, Trung thu năm Tân Sửu.

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời