Gieo mạ, cấy lúa, trồng hoa… đều phải dày công chăm bón, tưới tẩm để hạt giống nẩy mầm.
Ruộng phúc cũng vậy… nên gieo trồng và chăm sóc thường xuyên mới thành tựu công đức.

Nhưng, điều quan trọng trái công đức phải tưới bằng nước biết ơn, khiêm tốn, thật thà mới cho ra chất liệu ngọt ngào thanh mát.
Người làm phúc nhiều nhưng xảo biện, dối trá, khoe khoang nên tất yếu không thể có kết quả tốt đẹp.

Duyên may, đạo tràng Hoà Phúc- nơi quy hướng của những con người nhiệt thành, giản dị, khiêm hạ và chân thành luôn ý thức gieo hạt giống lành trong sự nghiệp tâm linh nên âm thầm phát tâm “Cúng dàng chư Tăng-Ni tại Học Viện Phật Giáo Huế”. Tổng tịnh tài là 80.000.000(tám mươi triệu).

Thầy được quý Phật tử uỷ thác đại diện dâng cúng lên quý Tăng-Ni. Với chút lễ mọn nguyện cho đạo mạch truyền lưu, đất nước an hoà.
Xin chân thành tri ân tấm lòng hướng về ba ngôi báu: Phật-Pháp-Tăng của đại chúng.

Này người gieo nhân lành
Quả ngọt không hề mất
Bằng tấm lòng biết ơn
Khiêm tốn và thật thà.
Trên đời tôn quý nhất
Tam Bảo phúc tối thượng
An trú bằng chánh tín
Phúc báo mãi bền lâu.

Mùa xuân Tân Sửu
23 tháng Giêng

#ChùaHòaPhúc

Trả lời