Di-đà thân Phật sắc vàng tươi
Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười
Ánh sáng toả hình năm núi lớn
Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi…
 
Thông điệp gửi đức Thế tôn A Di Đà Phật
 
Ngày 17/11 hằng năm, tất cả hành giả Tịnh độ đều thành kính hướng tâm lành bằng sự thực tập chánh niệm qua hồng danh Thánh hiệu “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” dâng lên năng lượng bình an, thảnh thơi cúng dường bậc Đạo sư- Bổn tôn A Di Đà Phật.
Nhớ về Người, chúng con xin tiếp tục hành trình làm mới thân tâm, nuôi dưỡng tuệ giác và tình huynh đệ đồng tu. Nguyện cùng nhau thực tập pháp môn vững chãi, kiến thiết trang nghiêm cảnh Tịnh độ ngay trong mỗi phút giây.
Chúng con kính gửi thông điệp an lành, nguyện đấng Từ phụ A Di Đà về bên chúng con, tiếp sức để chúng con luôn có mặt chăm sóc và tưới tẩm hạt giống Bồ-đề ngày thêm xanh mát.
 
Xin hãy trở về bên chúng con, về cùng với đức Thế tôn Thích Ca Mâu Ni Phật và vô lượng chư Phật, chư Bồ tát, Thánh hiền lan toả yêu thương, thắp lên ngọn đuốc tuệ giác sáng soi thế gian vượt qua nạn ách, tiêu trừ dịch bệnh.
Chúng con kính gửi đến Người!
 
Hà Nội, Hoà Phúc Tự, ngày Khánh nhật đức Bổn tôn A Di Đà Phật
 
*Dưới đây là những hình ảnh được ghi lại từ những năm trước.
 
———————————————
Kính mời quý Phật tử xem thêm tại :
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSea1xAEm/
 
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCFLExu5JEuCT0k5AVEK_L2A
 
Facebook :

Trả lời