Đơn giản chỉ là…Xin…

Xin làm bông hoa nhỏ
Cho người chút sắc xuân
Xin làm con chim nhỏ
Tự do giữa trời xanh
Xin làm cơn mưa nhỏ
Tưới mát cánh đồng khô
Xin làm bóng cây nhỏ
Che mát những trưa hè.
Xin thấy rác là hoa
Biết nâng niu gìn giữ
Xin thấy chim là bạn
Gửi đôi cánh hiểu thương
Xin thấy nước “Pháp thân”
Từ suối nguồn vô tận
Xin thấy bóng Tổ Thầy
Trên muôn dặm đường quê.

–Vô Trí–

 

 

 

Trả lời