Cằn cỗi thân nóng lạnh

Tích nhựa sống nuôi cây

Tinh sương bừng hé nụ

Tuyệt trần đoá mộc hương.

Chẳng kiêu sang đài các

Nép mình dưới thân cây

Thoảng thơm hương Bát Nhã

Du dương khúc Di Đà.

Ôi sự sống bao la

Tử sinh chỉ gọi là

Đắp chăn bông mùa hạ

Mang giày cỏ mùa đông.

Bận lòng chi lữ khách

Chuyện được mất, hơn thua

Sáng nay chuông chùa điểm

Gọi ta về hư không….

Vô Trí cảm tác

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời