Tháp Xá lợi Hòa bình Vạn Phật được xây dựng năm 2019 tới nay đã đã hoàn thiện.

Tháp là nơi thờ Xá lợi của Đức Phật và bài trí tôn tượng của vạn vị Phật. Với ước nguyện mong muốn thế giới hòa bình – chúng sinh an lạc.

Ý nghĩa của kiến trúc: Thân tháp là kiến trúc tổng hòa giữa văn hóa Phật giáo Bắc Bộ (mái cong, ngõi cánh sen) và văn hóa Phật giáo Nhật Bản (tứ giác với lan can màu đỏ chạy vòng quanh). Đầu đao bốn góc uốn cong ôm trọn pháp giới chúng sinh đó cũng chính là giáo lý tứ đế (khổ, tập, diệt, đạo), là căn bản của triết học Phật giáo.

Ngọn tháp được đúc bằng đồng nguyên khối, kiến trúc truyền thống Phật giáo Srilanka (Tích Lan), cái nôi của Phật giáo Nam Truyền. Sắc cờ năm màu biểu thị ý nghĩa trọn vẹn của giáo lý Bát Chánh Đạo & Ngũ Căn, Ngũ Lực.