Tháp Xá lợi Hòa bình Vạn Phật

Tháp Xá lợi Hòa bình Vạn Phật hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Tháp sẽ được thỉnh Xá lợi của Đức Phật và bài trí tôn tượng của vạn vị Phật. Với ước nguyện mong muốn thế giới hòa bình – chúng sinh an lạc

Hiện tại Tháp được bài trí tại sân A Di Đà, với chiều cao 7 tầng và vẫn đang trong quá trình khuyến thỉnh xây dựng.

 

THÔNG TIN KHÁC