🙏KHÓA LỄ CẦU QUỐC THÁI DÂN AN VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN 25/11/ÂM LỊCH
Tại chùa Trung (Điện Tam Thế) thuộc quần thể Khu Văn Hoá Tâm Linh Quỳnh Nhai Cam Lộ Tự, từ ngày 18 tháng 12 năm 2022 (nhằm ngày 25 tháng 11 năm Nhâm Dần), chư Tăng, Phật Tử chùa Hòa Phúc – chùa Quỳnh Nhai Cam Lộ Tự cùng chư Tăng chốn Tổ Đình Hoằng Pháp đã tổ chức KHÓA LỄ CẦU QUỐC THÁI DÂN AN VÀ CHƯƠNG TRÌNH TỪ THIỆN nằm trong chương trình Phật Sự hướng về Tây Bắc.
Buổi sáng, chư Tôn Thiền Đức Tăng cùng quý Phật Tử kinh hành niệm Phật lên phía chùa Trung để vân tập chuẩn bị vào khóa lễ. Vào lúc 8h30, lãnh đạo chính quyền dâng hương, cùng đại chúng tụng thời kinh Châu Báu, kinh Hạnh Phúc cầu quốc thái dân an. Sau đó, chư Tăng cử hành nghi thức hiến cúng Tam Bảo và trao quà tình thương đến các hộ nghèo trên địa bàn Huyện.
🙏Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:
——————————
🙏Đại chúng cũng đừng quên lịch tu học cuối tháng 11/ÂL này là cộng tu một ngày an lạc (vào ngày 28 Âm lịch) nhé!!
🙏Và xin gửi đến đại chúng lịch cộng tu tháng 12/ÂL để đại chúng có sự chuẩn bị:
1. 19h15 ngày 22/12/2022-15/01/2023 (29/11-24/12/Âm Lịch): Đàn tụng Kinh Lương Hoàng Sám
2. 19h15 ngày 30/12/2022 (8/12/Âm lịch): Kính Mừng Đức Phật Thành Đạo
3. 15h00 – 16h45 ngày 13/01/2023 (22/12/Âm Lịch): Lễ Tạ Tam Bảo & Tảo Tháp
4. 8h00 – 10h45 ngày 14/1/2023 (23/12/Âm Lịch): Tống Thánh Quy Tây
5. 7h15 – 16h30 ngày 15/01/2023 (24/12/Âm Lịch): Lễ Tạ Pháp & Tri ân Phật tử
6. 21h00 ngày 21/01/2023 – 01h30 ngày 22/01/2023 (30/12/Nhâm Dần – 1/1/Quý Mão): Giao thừa Nghinh Xuân Khai Hội Di Lặc

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời