Buổi lễ bắt đầu với nghi thức “Nghe chuông chánh niệm” hướng tâm về Tam bảo, Tổ tiên và ban trải tâm từ để xoa dịu nổi khổ niềm đau giúp an tịnh tâm hồn và cân bằng cảm xúc…

Hôm nay ngày 29/9 năm Kỷ Hợi, khoá lễ Sám hối định kỳ hằng tháng của Đạo tràng chùa Hoà Phúc được diễn ra.

Dù cuộc sống bộn bề đặc biệt là những tháng cuối năm nhưng quý Phật tử vẫn hiện diện đông đủ.

Buổi lễ bắt đầu với nghi thức “Nghe chuông chánh niệm” hướng tâm về Tam bảo, Tổ tiên và ban trải tâm từ để xoa dịu nổi khổ niềm đau giúp an tịnh tâm hồn và cân bằng cảm xúc.

Nhờ năng lượng của đại chúng, buổi lễ Hằng thuận cho 3 đôi bạn trẻ được diễn ra viên mãn. Ai cũng hoan hỷ và nhiếp tâm niệm Phật chúc phúc cho những gia đình mới luôn luôn thuận hoà đúng với tinh thần “ Hằng thuận”.

Trước khi kết thúc khoá lễ, thầy trụ trì đã gửi đến đại chúng bài thơ “ Con không bỏ Phật” như món quà tinh thần, nguồn động viên giúp Phật tử kiên định hơn trên lộ trình tu tập.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận từ khoá lễ: 

Trả lời