KHÓA TU MỘT NGÀY AN LẠC THÁNG 04/NHÂM DẦN

Ngày 28/05/2022 (nhằm ngày 28/04/Nhâm Dần), quý Phật Tử đã vân tập đông đủ tại chùa Hòa Phúc (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Nội) để tham dự khóa tu “Một ngày an lạc”.
Trong thời khóa chính, Đại Đức Thích Tâm Hòa – trụ trì chùa Hòa Phúc – đã quang lâm chia sẻ với hội chúng về chủ đề “Xuất gia Ba La Mật” – nằm trong chuỗi pháp thoại về “Mười Ba La Mật”. Qua đó hành giả tu tập trong đạo tràng được ôn lại Bố Thí và Trì Giới Ba La Mật, được học mới về khái niệm, tầm quan trọng, ứng dụng trong cuộc sống pháp “Xuất Gia Ba La Mật”.
Trong thời pháp thoại Đại Đức Thích Tâm Hòa nhắc hội chúng về bộ “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – yếu chỉ tu tập của hành giả tịnh độ đạo tràng chùa Hòa Phúc – về cách học và lợi ích lớn của bộ sách.
Một số câu hỏi về việc tu tập như về bố thí, trì giới và xuất gia đặt ra bởi các quý Phật Tử trong đạo tràng đã được Đại Đức giải đáp.
Sau thời pháp thoại, quý Phật Tử được tham gia chương trình “Chữa bệnh từ thiện”.
Buổi chiều, quý Phật Tử cùng quý chư Tăng nội tự tụng kinh Châu Báu, kinh Phước Đức, trước khi mãn khóa.
Tất cả công đức và sự bình an, thanh tịnh được hối hướng về khắp pháp giới lục đạo chúng sinh.

———————————————
Sang tháng 05/Nhâm Dần chúng ta có những ngày cộng tu với nhau:
1. Lễ vào hè – Tết Thiếu Nhi diễn ra vào lúc 08:00 – 10:00 ngày 01/06/2022 (nhằm ngày 03/05/Nhâm Dần)
2. Khóa Tu An Cư diễn ra vào ngày 30/05 – 26/08/2022 (nhằm ngày 01/05 – 29/07/Nhâm Dần)
3. Đàn tụng kinh “Đại Phương Tiện Phật Báo Ân” diễn ra vào lúc 19h00 ngày 30/05 – 29/06/2022 (nhằm ngày 01/05 – 01/07/Nhâm Dần)
4. ĐẶC BIỆT Chương trình “Thiền Trà” diễn ra vào lúc 08:00 – 16:00 ngày 19/06/2022 (nhằm ngày 21/05/Nhâm Dần)
5. Khóa Tu “Một Ngày An Lạc” diễn ra vào lúc 07:15 – 15:30 ngày 26/06/2022 (nhằm ngày 28/05/Nhâm dần)
Kính mong quý Phật Tử cùng về cộng tu với quý chư Tăng trụ xứ, để tạo tác năng lượng bình an, hồi hướng cho pháp giới lục đạo chúng sinh.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật 🙏

Trả lời