Lễ An Vị Bia Đá Lịch Sử tại Chùa Hòa Phúc.

“ Cây có cội , suối có nguồn “ đó là câu nói mà ông cha dân tộc Việt Nam đã truyền trao lại cho bao nhiều thế hệ. Trong dòng chảy của lịch sử Phật Giáo đã và đang đánh từng dấu ấn vào dòng thời gian của nhân loại để khẳng định sự vượt thoát thời gian và không gian của những chân lý.  Lịch sử của Chùa Hòa Phúc cũng từng bước được ghi lại bằng những cống hiến của dân làng và sự chuyển giao mạnh mẽ của nền Phật Giáo phát triển.

Ngày 31/1/2019 nhằm ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Tuất, Chùa Hòa Phúc đã chính thức đặt khối bia đá tại Sân A Di Đà. Bia đá cao 4m bao gồm: Quy Long và Bia đá khắc bức phù điêu nổi “ Ngũ Trí Như Lai “ phía sau là lịch sử của Chùa Hòa Phúc. Trong đó “ Năm vị Phật lần lượt tương ứng với năm loại trí tuệ: Đức Akshobya Bất Động Phật tương ứng với trí tuệ Đại viên cảnh trí, Đức Ratnasambhava Bảo Sinh Phật tương ứng với trí tuệ Bình đẳng tính trí, Đức Amitabha A Di Đà Phật với trí tuệ Diệu quan sát trí, Đức Amoghasiddhi Bất Không Thành Tựu Phật với trí tuệ Thành sở tác trí và Đức Vairocana Đại Nhật Như lai với Trí tuệ toàn hảo hay Pháp giới thể tính trí. “

Hướng về lịch sử là hướng về tổ tiên tâm linh của mình. Đó là sự biết ơn của con cháu làm lớn mạnh hơn mối thâm giao giữa nhiều thế hệ với nhau. Chúng ta có cơ duyên biết về lịch sử là một lần chúng ta được hạnh phúc. Vì có hiểu mới có thương.

Với ý nghĩa kể trên Chư Tăng cùng nhân dân thập phương đã cùng nhau góp sức cho Chùa Hòa Phúc có nhiều thiện duyên với Phật pháp, tạo nên những  năng lượng an lành gửi gắm cho mùa xuân của Đất nước khi mùa xuân đang tới. Sau đây là những hình ảnh ghi nhận.

 

 

 

 

 

Trả lời