Đạo Phật không phải để thờ
Phật tử không phải trông chờ Thần linh
Tu là dốc hết sức mình
Giúp người cơ khổ vẹn tình chúng sinh

                                                                                                 (Vô Trí)

Thầy trò bên nhau cùng ôn lại “Khuyến phát Bồ đề tâm” của ngài Thật Hiền đại sư.

(Đại chúng muốn nghe lại thì hãy theo dõi kênh youtube Chùa Hoà Phúc nhé!

Link youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXcZylnk5nZT7bIvGClnPAg )

Tâm đắc lời dạy của Ngài “ phát đại tâm phải niệm Phật. Muốn niệm Phật phải phát đại tâm”.

b924575a90c06b9e32d1 ffff99bb5e21a57ffc30

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời