“Mưa về cho nắng đi qua
Cho cây xanh lá, cho hoa tươi màu
Chuông ngân vọng tiếng kinh cầu
Nhắc người tỉnh mộng hồi đầu quy y.”
-Thích Tâm Hoà

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời