Này con, nghe ai hay xem gì con cũng nhớ con là con của Phật.
Thế gian bình an trong tạm bợ, nghe người nổi tiếng nói hay, không bằng nhìn thấy nguyên nhân của khổ từ lời Phật dạy.
Lan toả thông điệp của đức Phật để cùng nhau chuyển hoá tốt hơn là đưa ra những luận điểm mà chỉ xoay vần trong khổ đau.
Giáo thuyết đã nhiều và cũng nhiều người chưa biết lối ra vì chỉ đi tìm hạnh phúc nơi bánh vẽ.
Con nên hiểu” hạnh phúc, bình an là sự thực tập, là cái nhìn thực tế, là con đường mà chính con phải bước đi”.
-Thích Tâm Hoà

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời