🙏Nhằm giúp quý Phật Tử ôn lại những lời dạy quan trọng từ quý Thầy và nhìn lại những kỷ niệm trong Khóa cộng tu Phật Thất năm Nhâm Dần, chùa Hòa Phúc xin gửi đến qúy Phật Tử chuỗi bài CỘNG TU PHẬT THẤT – DÒNG THỜI GIAN (08 ngày từ 03/12 – 11/12/2022 nhằm ngày 10 – 18/11/Nhâm Dần)
👉Chuỗi bài viết bao gồm 04 phần chính:
Phần mở đầu: Tổng quan về Khóa Tu Phật Thất
Phần 1: TỔNG KẾT bài giảng về Tịnh Độ quyết nghi
– PHẦN 1.1: Tổng kết lời Pháp Nhũ quan trọng (phần 1)
– PHẦN 1.2: Tổng kết lời Pháp Nhũ quan trọng (phần 2)
Phần 2: Ý NGHĨA LỄ PHÓNG LIÊN ĐĂNG VÀ CHẨN TẾ BẠT ĐỘ CHƯ HƯƠNG LINH
Phần 3: Dòng thời gian – nhìn lại hành trình Cộng Tu Phật Thất (hình ảnh)
———————————————
🙏 PHẦN 1.2: TỔNG KẾT NHỮNG LỜI PHÁP NHŨ QUAN TRỌNG TỪ CHƯ TÔN THIỀN ĐỨC TĂNG TRONG CÁC BUỔI PHÁP HỘI (Phần 2)
3️⃣ / TT. Thích Pháp Đăng “Tịnh Độ xây dựng trong gia đình và thế gian“ dành cho hội chúng tu học Khóa Tu Phật Thất và Phật Tử về dự thính (thời gian: 15/11/Âm Lịch).
Thượng Tọa chia sẻ với đại chúng rằng: “Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời với mục đích đó là giúp cho chúng sinh được chuyển mê khai ngộ, dứt khổ được vui. Ngài đã chỉ rõ cho chúng ta thấy được nguyên nhân của khổ cũng như cách để dứt trừ nỗi khổ, đây là hai trong bốn chân lý của Tứ Diệu Đế.Nhìn vào đời sống của mỗi người kể từ khi được sinh ra cho đến khi lớn lên có ai dám khẳng định rằng chưa một lần than khổ trong ngần ấy năm sống trên cõi Ta Bà này. Khi chúng ta càng lớn lên, thì trách nhiệm với bản thân, gia đình càng lớn từ đó những nỗi lo sợ, bất an có cơ hội để phát triển. Vậy nên mới thấy thế gian này được gọi là trần lao vì không thể nào tránh khỏi khổ đau, nếu chúng ta biết buông xuống ngồi lại để suy ngẫm thì có thể thấy thế gian này vô thường, vui thì ít khổ đau thì nhiều.”
Từ đó đại chúng cần đặt cho mình một câu hỏi về một hướng đi để thoát khỏi khổ đau, hướng đi đó đã được Đức Từ Phụ khẳng định về sự hiện diện và lối đi về cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, bởi cõi nước Cực Lạc được thiết lập trên 48 đại nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng. Hành giả muốn về cõi nước này chỉ cần tin ưa, muốn về với Đức Phật A Di Đà và cõi nước của ngài. Tuy nhiên, như Hòa Thượng thượng Minh hạ thông nói: “chúng ta đã tin ưa và muốn về thực sự hay chưa?”.
4️⃣ / ĐĐ. Thích Quảng Trực “Đi đâu để thấy Tịnh Độ” dành cho hội chúng tu học Cộng Tu Phật Thất và Phật Tử về dự thính (thời gian: 16/11/Âm Lịch)
Dựa trên ý nghĩa bài kệ số 127 Phẩm Ác của Kinh Pháp Cú, Đại Đức đã chỉ rõ những khổ đau, cực nhọc trong đời sống thực tại của đại chúng để từ đó soạn ra một bài kệ khuyến tấn mọi người vững tâm, vững trí niệm Phật nhiều hơn:
Xứ xứ đầy khổ đau
Chốc chốc nạn lại tới
Cực cực niệm Phật thôi
Lạc lạc trải khắp trời.
Và để có thể biến chuyển từ cõi ‘‘Cực Nhọc sang Cực Lạc’’, điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta cần tìm được một tia sáng trong cuộc đời, tia sáng ấy chính là nương vào câu Phật hiệu, nương vào con đường mà Chư Phật, Tổ Thầy đã khai sáng và chỉ ra cho chúng ta thấy để mà đi theo. Vì nếu không đi trên con đường mà Phật, Tổ Thầy đã đi thì đại chúng sẽ đi đâu và về đâu ? Kinh Pháp Cú bài kệ số 127 Đức Thế Tôn cũng chỉ rõ cho đại chúng rằng “Không chỗ nào trên đời – Trốn được quả ác nghiệp” dựa vào lời chỉ dạy ấy của Đức Như Lai, đại chúng có thể thấy rằng lối mòn của đời sống thực tại khó lòng mang lại một điểm đến của sự an lạc, nhưng nếu quyết tâm phát triển con đường mà các Bậc Thánh đã đi, đã tới, con đường gắn liền với niềm tin, hạnh nguyện được sanh về cõi Cực Lạc, nương theo tự lực công phu hành trì của bản thân, cùng tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà và sự đồng hành của Thầy Tổ, bạn đồng tu thì con đường đưa tới Tịnh Độ nhất định sẽ rộng mở…
📸 Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:
————————————-
🙏Đại chúng đừng quên chúng ta còn “Một Ngày Cộng Tu An Lạc” diễn ra vào ngày 21/12/2022 (nhằm ngày 28/11/Nhâm Dần) nhé!

TIN MỚI ĐƯA

Trả lời