Thành kính tưởng niệm Tổ sư khai sơn Già lam Hoằng Pháp, đạo hiệu Ngộ Chân Tử (1901-1988)
 
Hoằng Pháp- Kiến An mãi nhớ Thầy
Hải Phòng- Phổ Chiếu vẫn còn đây
Người đi năm tháng chưa phai dấu
Chánh pháp hoằng truyền khắp đông tây
Đất bắc mở mang dòng bất tử
Trời nam kết tụ giới hương bay
Dáng xưa vững chãi như tùng bách
Cháu con tiếp bước đẹp tháng ngày
 
Vô Trí- Tâm Hoà

Trả lời