Vui thay tuổi trẻ đến chùa
Học theo Hạnh Phật hơn thua mặc người
Uy nghi lễ phép tươi cười
Búp sen dâng tặng cho đời bình an.
Đến chùa chân bước nhẹ nhàng
Vào trong Điện Phật thẳng hàng thong dong
Giữ tâm chính niệm một lòng
An nhiên tĩnh lặng hoà đồng anh em.
Đến chùa Kinh sách cần xem
Hiểu thêm Nhân- Quả lòng tham vơi dần
Nói lời chân thật ân cần
Thiện lành công đức thêm phần đạo tâm.
Đến chùa học Pháp thậm thâm
Trau dồi đạo đức gieo mầm xuất gia
Phát tâm theo Phật Thích-ca
Sáng đường chân lý, vượt qua luân hồi.
Đến chùa theo phép đứng ngồi
Thân tâm an trú như đồi thông xanh
Vườn Tâm nhẹ bước dạo quanh
Sân si quét sạch trăng thanh rạng ngời.
Đến chùa chấp ngã nhẹ vơi
Theo Thầy cất bước bên trời an nhiên
Xây nền Đạo pháp thiêng liêng
Toàn tâm phụng sự đâu riêng cho mình.
Đến chùa vững chãi niềm tin
Ba ngôi tôn quý nguyện xin giữ gìn
Tám đường Thánh, độ chúng sinh
Ta-bà thế giới thái bình thiên thu.
Đến chùa đừng có tu mù
Thật nghe, thật hiểu tiếp thu rõ ràng
Biết đường sinh tử nguy nan
Lấp ao phiền não, Đạo vàng sáng thêm.
Đến chùa chớ có tỵ hiềm
Hiểu thương, giúp sức anh em vững vàng
Chung tay xây dựng đạo tràng
Ngôi nhà Phật giáo mở mang trong ngoài.
Đến chùa lạy đấng Như Lai
Lục hoà, bốn chúng con ngài Thích-ca
Em lầm lỗi, anh thứ tha
Nhẹ nhàng khuyên dạy thiết tha chỉ bày.
Đến chùa bỏ dỡ, học hay
Ngọt bùi, sướng khổ, đắng cay chung lòng
Hiểu rằng vạn pháp giai không
Vui trong ánh đạo rõ thông lối về.

Đây là bài thơ Sư phụ Thích Tâm Hoà gửi đến các bạn Thanh niên Phật tử.
Sư phụ mong các bạn trẻ, ngoài việc nỗ lực xây dựng tương lai phải biết đến chùa tu học, bồi dưỡng đạo tâm, cống hiến và phụng sự để Tài – Đức vẹn toàn. Huynh đệ trong Đạo phải biết đoàn kết, yêu thương, tin tưởng, cùng san sẻ giúp đỡ gánh vác các công việc Phật sự, nhau xây dựng Phật pháp hưng thịnh. Ở ngoài cuộc sống phải biết nâng đỡ, bao dung và tha thứ, hướng huynh đệ về với lẽ phải, tránh xa điều xấu ác. Đó mới chính là điều Sư phụ mong được thấy ở những người đệ tử của mình.

Nam Mô A Di Đà Phật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *