Khuyến tu

Kim thân Phật ngự giữa đài sen

Xanh, vàng, đỏ, trắng tựa nhau chen

Bùn nhơ rũ sạch, không còn nữa

Tây phương thẳng tiến, quyết một phen

Huyễn thân giả hợp, thôi vương vấn

Chuyên tâm niệm Phật, chí thêm rèn

Khuyên người trong mộng mau tỉnh ngộ

Liên hoa bước tới, Thánh Hiền khen

Vô Trí – Tâm Hòa – Mùa Đông 2006

K49A0733

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *