Bước sang ngày thứ 2 của Pháp hội Địa Tạng năm 2018, ngày 1/9/2018 tại Chùa Hòa Phúc quý Phật tử đã tiếp tục tụng niệm tiếp quyển 3 của kinh Địa Tạng dưới sự hướng dẫn của Chư Tôn đức.

7 2

Đáp lại lời thỉnh cầu giáo pháp của hàng Phật tử, buổi chiều Thượng tọa Thích Giác Nguyên – Phó ban Tăng sự, kiêm phó ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban trị sự Phật giáo thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Huệ  Quang đã quang lâm đạo tràng ban bố cho quý Phật tử thời pháp thoại với chủ đề “ Ý Nghĩa Vu Lan Thắng Hội “. Thời pháp thoại tuy ngắn nhưng đã khai ngộ và thức tỉnh được tâm từ của hàng Phật tử tại gia.

Trong thời pháp, Thượng tọa nói về Bà La Môn Nữ cứu mẹ trong kinh Địa Tạng. Trong thời tượng Pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chứa phước đức sâu dày, mọi người đều kính nể, khi đi đứng, lúc nằm ngồi, chư Thiên thường đi theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, thường khinh ngôi Tam Bảo. Mặc dù Thánh nữ đem nhiểu lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ, mong làm cho mẹ người sinh chính kiến, nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết thần hồn sa đọa vào Địa ngục. Lúc đó, Thánh Nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp xấu mà sinh vào đường ác. Thánh Nữ bèn bán nhà, đất, sắm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ đức Phật Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương. Sau khi được đức Phật chỉ dạy, Thánh Nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ, nên Thánh Nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai suốt một ngày một đêm. Trải qua nhiều lần hồi hướng cho mẹ, Thánh Nữ chợt thức tỉnh, đối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Ðịnh Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng: “Tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai những chúng sinh mắc phải tội khổ, thì tôi lập ra nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát”. Ðức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Qủy Vương Vô Ðộc trước đó nay chính ông Tài Thủ Bồ tát. Còn Thánh Nữ Bà La Môn đó nay là Ðịa Tạng Bồ Tát ”.

Cũng trong thời pháp ấy, Giảng sư chia sẻ về câu chuyện “ Ngài Mục Kiền Liên Cứu Mẹ “ trong kinh Vu lan, nhằm hướng Phật tử tới những ý nghĩa sâu sắc của việc thờ phụng Tam bảo và tu học chính pháp. Thông qua đó, Thượng tọa còn truyển tải thông diệp trong tháng Vu Lan Báo Hiếu tới hàng Phật tử, cố gắng tu tập, tích nhiều phước đức để hồi hướng cho cha mẹ.

Buổi tối cùng ngày quý Phật tử đã được tham dự Đêm hội hoa đăng – Cầu quốc thái dân an. Trước khi tiến về phía Lầu Quán Thế Âm Bồ Tát, Chư tôn đức cùng quý Phật tử đã tổ chức rước đăng – niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm bồ tát đi quanh khuôn viên chùa nguyện cầu cho thế giới hòa bình – nhân dân an lạc.

Hàng ngàn ngọn đăng thắp sáng tượng trưng cho trí tuệ của chư Phật, chư Bồ tát thắp sáng cõi vô minh u tối, ngọn hải đăng sáng lên cũng chính là sự nguyện cầu cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mỗi người nhìn thấy ánh sáng, đi theo ánh sáng Phật pháp về miền Tịnh Độ.

Sau đây là 1 số hình ảnh đã ghi nhận được:

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *