Đón Phật về….

Thế gian muôn nẻo đã từng

Vào sinh ra tử ai dừng lại chưa?

Tham…si nghiệp chướng đẩy đưa

Phù sinh ba cõi, tình xưa buộc ràng.

Phật về mang ánh từ quang

Chỉ con nẻo chánh, nguồn an tâm này

Nhục vinh, sướng khổ bủa vây

Bởi do chấp ngã, đoạ đày thân tâm.

Nay đón Phật trăng rằm xinh đẹp

Trời tháng tư nắng chiếu muôn hoa

Cỏ cây, chim chốc hoà ca

Mừng ngày Thánh đức …Đạt-đa ra đời.

Học theo Phật từng lời tỉnh thức

Cõi hồng trần cơ cực lầm than

Quay về dưới bóng bình an

Chắp tay hướng nguyện đạo vàng sáng soi.

Vô Trí- Tâm Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *