Chùa Hoà Phúc – Lời chúc tết của Đại đức trụ trì Chùa Hòa Phúc

Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật!

 Kính mời quý thiện nam tín nữ cùng lắng nghe Lời chúc Xuân Canh Tý từ Đại Đức Thích Tâm Hòa – trụ trì Chùa Hòa Phúc.

Nam mô A Di Đà Phật!

Chùa Hoà Phúc || Trước thềm giao thừa 🎆🎇🕛Đại đức Thích Tâm Hoà – trụ trì chùa Hoà Phúc gửi lời chúc tết xuân Canh Tý 2020.Kính mời chư vị cùng lắng nghe.Nam mô Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật!Nam mô A Di Đà Phật!

Posted by Chùa Hòa Phúc on Thursday, January 23, 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *