Học, Tu phải Hiểu cho tường tận là thế nào?

Là hợp với mình, thuận với người.

Đừng máy móc rập khuôn, méo mó lời Phật và gây khổ mình khổ người.

Dụng cái tâm như vậy mới là thật học, thật tu.

91889156 2332024173763130 5764185714296094720 n Vô Trí

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *