Nhắn con!

 

Con ơi lời Phật dạy rằng
Gieo nhân thiện gặt quả lành mai sau
Cuộc đời dù có bể dâu
Giữ lòng thanh thản chớ sầu lụy chi
Sống cho trọn chữ “từ bi”
Mặc ai nặng nhẹ khinh khi chẳng màng
Nhìn xem trong cõi trần gian
Mấy ai thoát khỏi lầm than lưới tình
Khuyên con gắng giữ cho mình
Tích công bồi đức, đạo tình vẹn nguyên.

Gửi các con.
Đại đức Thích Tâm Hoà – trụ trì Chùa Hoà Phúc

Tho 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *