🙏Nhằm giúp quý Phật Tử ôn lại những lời dạy quan trọng từ quý Thầy và nhìn lại những kỷ niệm trong Khóa cộng tu Phật Thất năm Nhâm Dần, Chùa Hòa Phúc xin gửi đến qúy Phật Tử chuỗi bài CỘNG TU PHẬT THẤT – DÒNG THỜI GIAN (08 ngày từ 03/12 – 11/12/2022 nhằm ngày 10 – 18/11/Nhâm Dần)
👉Chuỗi bài viết bao gồm 04 phần chính:
Phần mở đầu: Tổng quan về Khóa Tu Phật Thất
Phần 1: TỔNG KẾT bài giảng về Tịnh Độ quyết nghi
– PHẦN 1.1: Tổng kết lời Pháp Nhũ quan trọng (phần 1)
– PHẦN 1.2: Tổng kết lời Pháp Nhũ quan trọng (phần 2)
Phần 2: Ý NGHĨA LỄ PHÓNG LIÊN ĐĂNG VÀ CHẨN TẾ BẠT ĐỘ CHƯ HƯƠNG LINH
Phần 3: Dòng thời gian – nhìn lại hành trình Cộng Tu Phật Thất (hình ảnh)
————————————-
Phần 2: Ý NGHĨA CHẨN TẾ BẠT ĐỘ CHƯ HƯƠNG LINH
Trong tinh thần Phật giáo Đại thừa, “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”, không phân biệt màu da, chủng loại, còn sống hay đã khuất đều độ khắp qua nhiều phương tiện mà Trai đàn Bạt độ Chẩn tế là một trong những phương tiện ấy. Chúng sanh khi còn sống đã tạo nhiều nghiệp thì khi chết cũng xảy ra nhiều hình thức: chết nước, xe cộ, trong chiến tranh, bị đâm chém, uống thuốc độc, loài khác cắn, té sông biển, sụp hầm… bằng nhiều cách như thế nên chưa được siêu thoát, vất vưởng đó đây, qua nhiều hình thái khác nhau. Cảm thương cho những vong hồn ấy mà Nguyễn Du, trong Văn tế thập loại chúng sanh viết:
“Mỗi người một nghiệp khác nhau,
Hồn siêu phách lạc biết đâu bây giờ”.
Rất nhiều thành phần chết theo nhiều cách, gọi chung là “Thập loại Chúng sinh” hay “Thập loại Cô hồn”.
Theo bộ Du Già Tập Yếu Diệm Khẩu Thí Thực Nghi do ngài Tam Tạng Bất Không Kim Cang dịch từ Phạn sang Hán vào đời Đường, thì Thập loại cô hồn gồm có:
1. Thủ hộ quốc giới: là loại oan hồn vì nước bỏ mình.
2. Phụ tài khiếm mạng: là loại oan hồn chết vì trái chủ oan gia, trụy thai, hay sẩy thai.
3. Khinh bạc Tam Bảo: là loại oan hồn vì tạo nghiệp bất hiếu, phụ nghịch, vô đạo, khinh chê Tam Bảo.
4. Giang hà thủy nịch: là loại oan hồn chết sông, chết biển.
5. Biên địa tà kiến: là loại oan hồn ở nơi biên ải hẻo lánh xa xăm.
6. Ly hương khách địa: là loại oan hồn phiêu bạc tha hương, chết đường, chết bụi.
7. Phó hỏa đầu nhai: là loại oan hồn chết vì tự tử, trầm mình xuống sông, núi, chết đâm, chết chém..
8. Ngục tù trí mạng: là loại oan hồn chết vì bị tra tấn, khổ nhục trong lao tù.
9. Nô tì kết sử: là loại oan hồn chết vì bị đánh đập, hành hạ, đày đọa.
10. Manh lung ám á: là loại oan hồn lúc sống bị đui, què, câm, điếc, cô quả không ai chăm sóc.
Mười loại cô hồn này sống không yên một nơi, nay nơi này mai nơi khác, tùy theo hoàn cảnh mà nương tựa, xuất hiện. Có những loại cô hồn bản tánh xan tham, thấy thức ăn là giành dựt cấu xé lẫn nhau, gây đau khổ với nhau. Hoặc có loại cô hồn nhìn thức ăn hóa ra máu không ăn được, chịu mọi thống khổ không sao kể siết, hứng nhận mọi cực hình. Đức Phật phóng quang thấy mọi cực khổ ấy, Ngài đem lòng thương vô hạn, thiết bày ra nhiều phương cách để cứu độ, không phân biệt loại hạn nào “ Chúng sanh vô biên khổ nguyện độ khắp ”, hay “ Độ tận chúng sanh mới thành Phật ” của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Đó là lý do có Trai đàn Bạt độ Chẩn tế. (Thích Huệ Khánh trích soạn)
Dưới đây là hình ảnh ghi nhận:
——————————–
🙏Đại chúng cũng đừng quên lịch tu học cuối tháng 11/ÂL này là cộng tu một ngày an lạc (vào ngày 28 Âm lịch) nhé!!
🙏Và xin gửi đến đại chúng lịch cộng tu tháng 12/ÂL để đại chúng có sự chuẩn bị:
1. 19h15 ngày 22/12/2022-15/01/2023 (29/11-24/12/Âm Lịch): Đàn tụng Kinh Lương Hoàng Sám
2. 19h15 ngày 30/12/2022 (8/12/Âm lịch): Kính Mừng Đức Phật Thành Đạo
3. 15h00 – 16h45 ngày 13/01/2023 (22/12/Âm Lịch): Lễ Tạ Tam Bảo & Tảo Tháp
4. 8h00 – 10h45 ngày 14/1/2023 (23/12/Âm Lịch): Tống Thánh Quy Tây
5. 7h15 – 16h30 ngày 15/01/2023 (24/12/Âm Lịch): Lễ Tạ Pháp & Tri ân Phật tử
6. 21h00 ngày 21/01/2023 – 01h30 ngày 22/01/2023 (30/12/Nhâm Dần – 1/1/Quý Mão): Giao thừa Nghinh Xuân Khai Hội Di Lặc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *