Tiết Thanh minh năm nay thế giới nói chung và châu Á nói riêng gặp nhiều đau thương.
Hỡi những người con Phật khắp tinh cầu hãy hướng về Phật, Pháp và Tăng, cùng thắp lên ngọn nến ấm áp của tình thương và trí tuệ, xua tan bóng đêm dịch bệnh, đem lại yên vui cho nhân loại.
Cùng nhau nhất tâm:
Con xin quay về nương tựa Phật- bậc phúc trí vẹn toàn
Con xin quay về nương tựa Pháp – con đường của tình thương và sự hiểu biết trọn vẹn
Con xin quay về nương tựa Tăng – đoàn thể của những người tỉnh thức, sống xuất ly và hoà hợp thanh tịnh.

Untitled 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *