Ngày 23 tháng Chạp.
TỐNG CỰU NGHINH TÂN, NIỆM ÂN TỔ ĐỨC
Chuông Bát Nhã ngân vang khắp nơi hòa chung tiếng đại đồng
Trống Lôi Âm phát kích mọi nhà hướng về thanh tịnh chúng
Ân Tổ đức lưu dấu ngàn đời để lại Hạnh Vô Ngôn
Bậc xuất sĩ khắc ghi ngày ngày chuyên trì thực tập chứng.
Chúng con một lòng dâng lên sức mạnh tỉnh thức, sự tu trì nghiêm cẩn nơi thân khẩu ý cúng dàng chư Phật mười phương, Tam bảo chứng minh, minh huân tác chứng.
Thiền môn Tống thánh Quy Tây, nét đẹp ngàn đời cháu con xin lưu giữ. Một năm đã qua, được sự chở che và hộ niệm của Tam Bảo, Tăng chúng nơi già-lam Hòa Phúc cùng đại chúng đã vượt qua trở ngại mà dũng mãnh đi lên. Trước thềm năm cũ qua, chúng con xin cùng nhau nhìn lại để Tăng thân được cùng nhau tiến tới, năm mới đến chào đón sự nhiệm màu của Pháp bảo còn lưu truyền. Tiễn biệt những hạt giống bạo động, sợ hãi, thèm khát nơi chiều sâu tâm thức, xin nguyện tiếp thêm năng lượng bình an nơi mỗi chúng con và mọi người.
Mỗi ngày là một cơ hội để tu tập, nếu biết chế tác thì đó sẽ là món quá vô giá hiến tặng cho những người thương yêu của mình.
Xin nguyện cho mọi nhà đón Tết bình an, ông bà được thêm phúc lạc, ba má hưởng vui sum vầy, anh em trên thuận dưới hòa, nhà nhà trong ấm ngoài êm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *